5-DAAGS BLENDED TRAJECT

LEADERS FOR TODAY & TOMORROW

Wetenschappelijk onderbouwde & blended leiderschapstrajecten in de praktijk.

Als leidinggevende in een hedendaagse, complexe werkomgeving neem jij verschillende rollen op. Je moet doelstellingen halen, betrokkenheid creëren, medewerkers en teams motiveren, veranderingen implementeren en je bedrijf vertegenwoordigen.

Dat is heel wat. Sommige van die rollen passen jou als gegoten. Voor andere heb je meer ondersteuning nodig. Hoe dan ook, zijn ze allemaal even belangrijk voor leiders van vandaag én morgen.

“Leer jezelf als leider kennen. Laat je medewerkers groeien en bouw een dreamteam. Leid met impact!”

In het vijfdaagse blended leiderschapstraject Leaders for today & tomorrow verwerf je inzichten en vaardigheden waarmee jij met maximale impact vorm kan aan de verschillende rollen van een leidinggevende.

Tijdens dit traject krijg je niet alleen zicht op je eigen identiteit en rol als leidinggevende vanuit een wetenschappelijke basis. Je leert ook de ins en outs van motivatie kennen en krijgt de juiste technieken onder de knie om je mensen mee te krijgen en organisatiedoelstellingen te behalen.

Daarnaast leer je ook hoe jij van jouw team een dreamteam maakt. Psychologische veiligheid heeft voor jou geen geheimen meer. Je werkt aan vertrouwen en verbinding maar schept ook ruimte voor durf. Anders gezegd: you care to dare!

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de veerkracht binnen je team, ook in moeilijke tijden en bij verandering. Daarom leer je hoe je moet omgaan met verandering en weerstand en hoe je een veerkrachtig team bouwt.

“Word een betrouwbare berggids voor een hecht team van klimmers én voor zij die achter dreigen te blijven.”

Leaders for today & tomorrow is een wetenschappelijk onderbouwd en blended leiderschapstraject. Daarin vertrekken we van het framework van Yukl, die stelt dat succesvol leidinggeven taakgericht, relatiegericht en veranderingsgericht is. Onze rode draad is het beproefde X-model. Dat leert ons dat succesvolle leidinggevenden organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelen maximaal op elkaar weten af te stemmen.

Om dit alles te vertalen naar concrete inzichten, bruikbare tools en hands-on vaardigheden waarmee jij impact kan maken, gebruiken we de metafoor van de berggids. We dagen je uit om te onderzoeken wat voor gids jij bent, hoe jij een team van klimmers bouwt en wat je doet met klimmers die het moeilijk hebben.

We doen dat in 4 interactieve classroomtrainingen, een uitgebreide kennismaking met elkaar en het programma en een opvolgsessie 3 tot 6 maanden na afronding. Tussendoor krijg je de nodige digitale learning boosters om te verdiepen, reflecteren en de theorie om te zetten in praktijk op jouw werkvloer. Die voer je individueel uit of samen met een andere deelnemer (buddy).

Overzicht programma

1. We set the scene (halve dag, online/classroom training)
Voor je van start gaat leer je je trainer en de andere deelnemers kennen. Tegelijk introduceren we jou in het programma, onze methodologie en het wetenschappelijk framework. Je weet wat onze verwachtingen zijn en wij kennen die van jou. Na deze sessie geven we je meteen een tussentijdse opdracht mee.

Na deze sessie

 • Ken je de andere deelnemers en hun motivatie om dit traject te volgen.
 • Ken je het programma en de verwachtingen.
 • Begrijp je het wetenschappelijk framework.
 • Weet je wat je voorbereidende en tussentijdse taken inhouden en hoe je ze uitvoert.

 

2. Wie ben jij als gids? (ganse dag, classroom training)
Je begint deze sessie met een terugkoppeling naar de opdracht. Vervolgens geven reflectieoefeningen je inzicht in hoe jij leiderschap benadert en invult. Je ontdekt in groep hoe je vorm geeft aan taakgericht leiderschap, wat betrokkenheid en motivatie betekenen en hoe je ze creëert, bij jezelf en je medewerkers. Je keert terug naar je werkvloer met een duidelijk zicht op wat jij anders zal doen én met nieuwe praktijkopdracht.

Na deze sessie

 • Weet je hoe jij je medewerkers betrokken houdt.
 • Ken je de link tussen taak- en relatiegericht leiderschap.
 • Kan je taakgericht leiderschap toepassen.
 • Weet je hoe motivatie werkt.
 • En kan je het proces van motivatie in de praktijk zetten voor je zelf.

 

3. Hoe pak jij mensen mee? (ganse dag, classroom training, halve dag met simulatie acteur)
Ook bij het begin van deze sessie blik je terug op je tussentijdse opdracht. We vertrekken van deze opdracht om te leren wat jij precies kan doen om jouw medewerkers te motiveren. Je krijgt daar drie knoppen voor: autonomie (A), betrokkenheid (B) en competentie (C). Bovendien leer je de juiste (proactieve en reactieve) gesprekstechnieken om aan deze knoppen te draaien en het maximale uit individuele gesprekken te halen. In de namiddag breng je dit in de praktijk met een professionele simulatieacteur. Je sluit de dag af met een nieuwe opdracht en heldere, persoonlijke verbeterpunten.

Na deze sessie

 • Kan jij je medewerkers motiveren.
 • Kan je gesprekken goed voorbereiden.
 • Pas je proactieve gesprekstechnieken toe.
 • Kan je juist reageren op je gesprekspartners.

 

4. Hoe bouw jij een hecht team van klimmers? (ganse dag, classroom training)
Zoals in iedere sessie gaan we ook hier van start met een terugblik op je opdracht. Daarna leer je hoe jij een succesvol team bouwt en waarom een veilig teamklimaat daarvoor cruciaal is. Je kent de ins en outs van psychologische veiligheid en hoe je dit bekomt. You learn to care and dare. Met andere woorden: je weet waarom vertrouwen en verbinding cruciaal zijn (care) maar ook waarom het belangrijk is om afspraken te durven maken (dare). Na deze training heb je bovendien enkele facilitatietechnieken onder de knie die je meteen kan inzetten. We sturen je opnieuw naar huis met een opdracht en heldere inzichten in hoe jij beter een hecht team kan bouwen.

Na deze sessie

 • Heeft psychologische veiligheid geen geheimen meer en (h)erken je het belang ervan
 • Weet je waarom vertrouwen en verbinding belangrijk zijn (CARE).
 • Ken je de waarde van sociale durf (TO DARE).
 • Zet je facilitatietechnieken in, in jouw teammeetings.

 

5. Wat doe je met klimmers die het moeilijk hebben? (ganse dag, classroom training, halve dag met simulatie acteur)
Je reflecteert een laatste keer op je tussentijdse opdracht voor je leert omgaan met verandering, veerkracht en weerstand. Na deze sessie weet je wat veranderingen doen met je brein en welke impact ze hebben op jouw veerkracht en die van je team. Je kan weerstand en stresssignalen vaststellen bij jezelf en je medewerkers. Tenslotte begrijp je waarom jij moedige gesprekken soms vermijdt en leer je de juiste gesprekstechnieken om zo’n gesprek met succes te voeren en om te gaan met de reacties van je gesprekspartner. In de namiddag pas je deze nieuwe inzichten en vaardigen toe met een simulatieacteur. Je sluit de dag af met een reflectie op wat jij morgen anders zal doen én met een laatste opdracht.

Na deze sessie

 • Herken je het effect van veranderingen op veerkracht bij jezelf en je team.
 • Ken je je persoonlijke stress- en emotionele triggers (voor moedige gesprekken) en kan je ze omzeilen.
 • Kan je deze inzichten toepassen op je werkvloer.
 • Kan je proactieve gesprekstechnieken toepassen.
 • Weet je hoe je moet omgaan met reacties van de tegenpartij.

 

6. Terugkomdag (halve dag, classroom training, 3 tot 6 maanden na laatste sessie)
Een terugkomdag zorgt ervoor dat je de aangereikte inzichten en vaardigheden blijvend kan toepassen op jouw werkvloer. Afhankelijk van jouw specifieke doelen en organisatiecultuur kan dit moment verschillende vormen aannemen, gaande van een intervisiemoment tot een opvolging, oefening of presentatie.

We ontwikkelden het leiderschapstraject Leaders for today & tomorrow vanuit verschillende best practices bij diverse klanten. Het spreekt voor zich dat je zelf je eigen accenten kan leggen of verdieping kan zoeken. Dat kan op twee manieren.

Ten eerste kan je andere leerformats kiezen, zowel synchroon (opvolgsessies, simulaties, classroom trainingen, coaching, …) als asynchroon (digitale Learning Boosters, learning labs, booklet op maat).

Ten tweede kan je meer verdieping toevoegen rond specifieke thema’s. Denk aan communiceren met impact, focusmanagement, emotionele intelligentie, presenteren met impact, coachende vaardigheden en meer.

 • Concrete cases uit de groep
 • Groepsoefeningen
 • Persoonlijk actieplan (vertaling van theorie naar de werkplek)
 • Wetenschappelijke vertaalslag
 • Visuals en steekkaarten voor elke deelnemer
 • Simulaties met acteur

Deze training kan perfect ingezet worden als een plug and play training, maar kan even goed deel uitmaken van een Learning Journey. Hieronder enkele voorbeelden die je kan inzetten om het effect van de training te verhogen:

 • Voor- en natraject via learning boosters & het gebruik van job aids
 • Visuals en/of (e-)booklets op maat
 • Individuele coachings nadien
FormatS

5-daagse training, bestaande uit 4 ganse dagen met voor- en nadien een halve dag

Praktisch
 • Max. 12 deelnemers
 • Taal: NL, FR, ENG
DOELGROEP

Voor alle professionals die willen ‘proeven’ van ‘leiding geven’ of die net in een rol van people leader zijn gestapt.

Versnel je leerproces en doe het zelf!
Bekijk onze ‘do-it-yourself’-oplossingen

BUILDING CULTURES OF DIALOGUE

Formats om een cultuur van dialoog te ontwikkelen?

Leren doen we allemaal in verschillende vormen en op verschillende manieren. Om de skills te implementeren die voor jouw organisatie belangrijk zijn, is het cruciaal dat de gebruikte leerinstrumenten de nodige impact hebben en afgestemd zijn op jouw organisatiecultuur. Op basis van onze expertise en ervaring onderscheiden wij de volgende:

Onze events

The Tipping Point houdt de vinger aan de pols en onderzoekt voor u welke skills essentieel worden in de toekomst & hoe u die kunt implementeren in uw organisatie. Wij delen graag deze kennis met u via verschillende events.

Lunch & Discover

HOW TO BUILD CULTURES OF DIALOGUE

Live workshop

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID IN DE PRAKTIJK

Lunch & Discover

HOW TO BUILD CULTURES OF DIALOGUE

Live workshop

FEEDBACKCULTUUR IN DE PRAKTIJK

Lunch & Discover

HOW TO BUILD CULTURES OF DIALOGUE

Live Webinar

HOE LEIDINGGEVENDEN NU ECHT EEN FEEDBACKCULTUUR KUNNEN CULTIVEREN

LET'S TALK

Vragen over ons aanbod?